Social care development


Social care development behelst informatie-overdracht, verwerken van informatie en informatie omzetten in nieuwe gedachten, inzichten en handelingen. Beoogde resultaten zijn bij voorkeur heel concreet. Ze staan in de tijd: lang/kort geleden, nu, straks, over langere tijd: een ontwikkelingsgang waarmee je vooruit kunt.

De basis is dat leren en veranderen een serieuze aangelegenheid is én een plezierige - als je niet (om jezelf) kunt lachen ben je er geweest.

Het meest op de voorgrond staan hulp- en dienstverleners inzake mensen met (chronische) psychiatrische problemen, verslavingen, dak- en thuisloosheid en zingevingsvragen in het algemeen.

> Curriculum vitae > teksten social care

Activiteiten
 • Lezingen
 • Interactieve inleiding
 • Mee-organiseren congressen
 • Scriptiebegeleiding
 • Begeleiden teamintervisie
 • E-coaching bij werk- en persoonlijke vragen (chat, mail)
 • Persoonlijke gesprekken vis-à-vis (bij verblijf in Roemenië)

Inhouden
 • Belevingsgericht werken
 • Hulpverlening met/voor cliënten met een psychiatrische diagnose
 • Vragen van/over dak- en thuislozen
 • Cliënten participatie en -zelfbeheer
 • Cliënten als doodgewone burgers
 • Agogische gespreksvaardigheden
 • Social casework
 • Rationele Emotieve Therapie
 • Heimler Social Functioning
 • Maatschappelijke, sociale thema's
 • Rroma - cultuur, knelpunten
Onderwerpen kunnen gericht zijn op Nederland, Roemenië of beide (verbindend, vergelijkend).

Werkwijze
 • Vrijblijvend (en gratis) eerste oriënterende contacten
 • Zorgvuldige vraagspecificatie en doelformulering
 • Heldere aanbodformulering
 • Vorm en duur in overleg
 • Kosten op basis van offerte

regie aan de mens
www.roemenie.com