Kwetsbaar gepantserdLiefde in een spoor van wanklanken, Mijny de Horst & Marius Nuy

Het verhaal van Mijny, opgetekend door Marius. Een kroniek van een gewoon meisjesleven. Gewoon, maar tegelijk gescheurd en geschonden door langdurige krenkingen van agressie en seksueel misbruik. Mijny verbleef noodgedwongen in verschillende tehuizen, maar ook daar was het niet altijd veilig. Bovendien werd ze allereerst gezien als een opstandig kind dat door islolatie maar eens tot zichzelf moest komen. In die zin was elke beschutting een brandend vuur waar ze zo snel mogelijk vandaan wilde.

Zoals haar moeder haar moedige rots was, zo is haar zoon haar trots en houvast. Mijny de Horst is nu een alleenstaande vrouw van 39, sterk, kwetsbaar, gepantserd. Het gevecht met de tragische episode van haar leven blijft haar deel. Haar zoon is een jongen die wordt belaagd door de roddels over zijn moeder, kleinerende vooroordelen die hem onzeker maken en soms uitlokken tot dwaze agressie.

Er is geen reden voor schaamte. Zij vertelt er niet te zijn voor de geneugten van een man, maar om vrij te zijn van de ketens die een man om haar heen legt. "Ik ben er om gerespecteerd te worden. Ik ben er voor mezelf, voor mijn zoon en voor de oprechte en trouwe liefde. Een enkele man die het leest en zich erin herkent, ziet hopelijk het leven in een ander perspectief, ziet dat het ook anders kan en begrijpt dat je dan niet alleen te nemen hebt."

Deze vertelling, waarin verdriet en hoop verenigd blijven, is voor Mijny van hartebelang. Het is haar hart, het is groter dan al het andere.

Colofon
Liefde in een spoor van wanklanken
© 2007, Mijny de Horst & Marius Nuy
13x20cm, 32 pag.
Uitgever/editura: Cabinet Cuvinte, Târgovişte, România
Omslag: afbeelding van Lammert Boerma, beeldend kunstenaar in Borgercompagnie; het is getiteld "Zolang er warmte is…", maar het symboliseert tevens het verlangen ernaar als het langdurig en zwaar tegenzit
Grafische verzorging omslag: Rob Groot
Tipografie: Accent Print, Suceava
ISBN: 978-973-88166-1-9

Bestelwijze: stuur een e-mail frbrinkman@gmail.com - boekje à €10,00 (inclusief verzendkosten)

Cabinet cuvinte: uw woordenwerkplaats
www.roemenie.com