achterflaptekst sociaal pedagogisch hulpverlenen


Tot nu toe ontbrak het de negentien SPH-opleidingen in Nederland aan een basisboek methodiek SPH. Dit boek wil in deze leemte voorzien. Het gaat over de manier van werken van de sociaal pedagogische hulpverlener en het geeft inzicht in het beroepsprofiel en de beroepsmethodiek SPH. Tevens zorgt het ervoor dat het beroep herkenbaar wordt en draagt het bij aan de professionalisering van hen die in de SPH willen gaan werken. Het boek is geschreven door SPH-docenten van verschillende hogescholen. Hierdoor ontstaat een veelkleurig beeld van visies en werkwijzen in de sociaal pedagogische hulpverlening.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd. Vervolgens gaat het tweede deel over de drie belangrijkste benaderingen binnen de beroepsmethodiek sph: de systeemtheoretische, de creatief-agogische en de gedragsmatige-cognitieve benadering. De benaderingen vormen het arsenaal aan kennis, inzichten, visies en voorschriften waaruit SPH'ers kunnen putten bij de uitoefening van hun beroep. In het derde deel komen de kwalificaties van het methodisch handelen aan bod. De kwalificaties worden onderscheiden in verschillende taakgebieden, die elk in een afzonderlijk hoofdstuk worden behandeld.

Auteurs: HSAO-docenten Raymond van Kloppenburg, Mathieu Heemelaar, Marieke janssen, Frans Brinkman.

Bohn Stafleu Van Loghum 1999
ISBN 90-313-2099-4 NUR 663


www.roemenie.com