achterflaptekst presentie


Binnen de hulpverlening in de maatschappelijke opvang is er veel belangstelling voor de methodiek van de presentiebenadering. Die methodiek blijkt nauw aan te sluiten bij een werkwijze die doorgaans uit intuïtie voortkomt, uit een gevoel van betrokkenheid bij de persoonlijke situatie van de cliënt. Dat deze werkwijze nu een basis vindt in een heldere, praktische methodiek, is een ontwikkeling die door vele hulpverleners van harte wordt toegejuicht.

De methodiek van de presentie is gebaseerd op onderzoek en publicaties van dr. Andries Baart. De presentiebenadering zoekt naar (regulering van) waarden in het agogisch handelen die bijdragen aan een oprechte omgang tussen cliënten en hulpverleners. Daarbij is het opheffen van eenzaamheid even belangrijk als het oplossen van problemen. Laagdrempeligheid, het acceptatiemodel en de persoonsgerichte benadering van hulpvragers zijn enkele kernbegrippen.

In dit boek wordt de presentiebenadering op praktische wijze uiteengezet. Wat houdt de benadering in en vooral: wat zijn de praktische consequenties voor hulpverleners?
Een traject van innovatie en implementatie in de dagopvang voor dak- en thuislozen te Utrecht (Het Catharijnehuis) is de voedingsbodem voor deze publicatie. In dit traject is de presentiebenadering omhelsd, afgeschoten en weer omhelsd. De medewerkers hebben een kader gevonden voor hoe ze werken of zouden willen werken.
Andries Baart schreef de inleiding van deze publicatie. De uiteenzetting van de methodiek wordt afgewisseld met verschillende intermezzo's waarin gastauteurs hun licht laten schijnen op de presentiebenadering.

'Presentie in de praktijk' is zeer lezenswaardig en prikkelend voor agogisch werkers in opleiding, vrijwilligers en professionals die werken met cliënten met complexe en langdurige problemen, zowel binnen als buiten de sector maatschappelijke opvang.

Auteurs: Frans Brinkman, Andries Baart (inleiding). Intermezzo's: Marius Nuy, René Mol, Lia van Doorn, Geert van der Laan, Dory Seelen, Judith Wolf.

NIZW 2004
ISBN 90-5957-074-X


www.roemenie.com