achterflaptekst optimaliseren cliëntenparticipatie


Een hulpverlener in de sociaal-agogische beroepspraktijk dient zich voortdurend vragen te stellen als: hoe gaat het met mijn cliënt, wat gebeurt er tussen mij en mijn cliënt, wat kan ik anders doen, wat kan ik beter doen om de cliënt beter te helpen diens kwaliteit van leven te verhogen? Hoe sluit ik het beste aan bij de cliënt en hoe geef ik de cliënt optimale ruimte om mee te doen, mee te praten en mee te beslissen? Hoe genereer ik tegenspraak?

In dit boek geeft Frans Brinkman antwoord op bovenstaande vragen in een verkenning van het partnerschap van cliënten. Hij legt daarbij het accent op individuele hulpverleners. Hoe dienen zij zich te verhouden tot cliënten, cliëntvertegenwoordigers en naasten van cliënten? Hoewel ook handelingsaanwijzigingen worden gegeven, is de kern van het betoog de zogenaamde reflectieve professionaliteit.

De auteur schets in vier delen de achtergrond van cliëntenparticipatie en gaat in op structuren en grenzen om vervolgens aandachtspunten voor de gespreksvoering de revue te laten passeren. Het boek besluit met een deel over de bijdrage van cliënten aan de eigen werkontwikkeling van professionals.

[Het boek, met voorwoord van Vera van de Logt, projectleider Innova Fontys Hogescholen, is een resultaat van een driejarig project van de Fontys SPH Eindhoven en een aantal regionale instellingen voor verslavingszorg (Innova). Het ging om het daadwerkelijk betrekken van cliënten bij de invulling en vormgeving van de hulp die zij ontvingen. Centraal stond de communicatie/relatie tussen hulverlener en cliënt. Aan het project hebben veel cliënten, docenten, hulpverleners en studenten bijgedragen. Parallel werkte Harrie van Haaster als consulent binnen Innova aan zijn publicatie over cliëntenparticipatie in cliëntperspectief waarin juist de nadruk ligt op structuuraspecten.]

Auteurs: Frans Brinkman, werkte o.a. als uitvoerend werker en als medewerker NIZW, hogeschool docent (MWD, SPH, Toegepaste Haptotherapie). Hij is zelfstandig gevestigd trainer en publicist.

Bohn Stafleu Van Loghum 2001
ISBN 90-313-3725-0 NUGI 663


www.roemenie.com