achterflaptekst individuele gespreksvoering


Het gesprek is het belangrijkste instrument van hulpverleners. In het professioneel handelen is het wel een ander soort gespreksvoering dan wanneer we praten met familie en vrienden. Het verhaal van de cliënt staat centraal, je helpt hem om zijn verhaal te vertellen. Soms is er sprake van een uitgebreide vertelling, soms van een korte vraag. In alle gevallen dient een deskundig hulpverlener een aantal vaardigheden onder de knie te hebben. Voorbeelden daarvan zijn: luisteren, signaleren, verder vragen, samenvatten, tot conclusies komen. Ook is het belangrijk hetgeen niet wordt gezegd naar boven te halen.

Dit boek behandelt de basisingrediënten voor professionele gespreksvoering. Het is geschreven vanuit het perspectief van de hulpverlener, waarbij sterk wordt benadrukt dat het perspectief van cliënten betrokken dient te worden in het hulpverlenend handelen. Naast gespreksinhouden en gespreksvaardigheden behandelt dit boek relationele en fysieke aspecten van de gespreksvoering. Er wordt onder meer in gegegaan op gradaties van onvrijwilligheid en op gespreksomstandigheden (bijv. tijdens een huisbezoek, op het bureau, aan de telefoon, op straat).
Iedere paragraaf wordt afgesloten met studieopdrachten (individueel of voor een groep).

Frans Brinkman (1958) werkte lange tijd als uitvoerend werker in maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. Tevens is hij (freelance) docent en trainer. Hij schreef onder meer ook 'Crisishulpverlening' (met Ruud van den Berg) en 'Denken over je vak'.

Bohn Stafleu Van Loghum 2000-2010
ISBN 978 90 313 5247 0 NUR 752


www.roemenie.com