achterflaptekst denken over je vak


Het belangrijkste instrument dat sociaal werkers hebben, zijn zij zelf. Het vak vraagt dan ook als geen ander om bespiegeling. Nadenken over je vak kan je op vier punten verder helpen: je leert hoe je moet handelen, je verbetert je handelen, je kunt omgaan met frustraties en je weet wat ervoor zorgt dat je plezier in je werkt houdt.

In je eentje kom je ver, maar niet ver genoeg. Andere mensen kunnen je helpen je zelfonderzoek te verdiepen en te verfijnen. Omgekeerd kun jij anderen helpen. Het ligt daarom voor de hand, reflectie te verbinden met communicatie en handelen. Denken over je vak - deugden als handreiking voor sociaal werkers gaat daarom niet alleen over denken maar ook over doen.

Concreet helpt dit boek je vragen te stellen over kwaliteiten in je werk en daarop antwoorden te formuleren. Het stelt de aloude deugdenleer voor als instrument waarmee (aankomend) professionals hun positie kunnen bepalen, accenten leggen en keuzes maken. Deugdzaamheid is daarbij klankbord, richtingaanwijzer en toeststeen. Brinkman koppelt deugden aan de leercirkel van ervaren, overdenken, ontwerpen, testen en weer ervaren. Hij geeft ze daarmee herkenbare praktijktoepassingen. Hieromheen vindt de lezer veel begrippen uit filosofie en sociologie die het denken over het vak inhoud en structuur geven. Studievragen en columns nodigen uit tot bezinning, individueel en met medestudenten of collega's.

Frans Brinkman is publicist, na een loopbaan als onder meer uitvoerend werker (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige) en trainer/docent in diverse domeinen van sociaal-agogisch werk. Een recente publicatie van zijn hand is 'Optimaliseren van cliëntenparticipatie'.

Bohn Stafleu Van Loghum
ISBN 90 313 45687 NUR 741


www.roemenie.com