achterflaptekst crisishulpverlening


Hulpverleners van uiteenlopende instellingen krijgen te maken met cliënten die in een crisis verkeren. Dit varieert van een plotselinge dakloosheid tot een acute psychose. Ze moeten dan meteen iets doen en klaar staan voor crisishulpverlening.

In dit boek krijgen hulpverleners concrete handvatten voor het toepassen van crisishulpverlening. Het accent ligt op de praktijk. Steeds wordt gekeken hoe de hulpverlener algemeen bekende methoden en technieken in zijn werk kan aanwenden om een crisis te verhelpen. Dit wordt ruim geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De basis hiervoor vormen theorieën met betrekking tot crisisinterventie, crisisopvang en acute psychiatrie. De hier beschreven crisishulpverlening integreert deze theorieën.

Het boek is bedoeld voor hulpverleners (in opleiding) die te maken krijgen met cliënten in crisis. Ze kunnen werkzaam zijn bij instellingen voor crisisopvang, Riagg 24-uursdiensten en ook bij instellingen die tijdens kantooruren met crises te maken krijgen, zoals een gemeentelijke sociale dienst, een polikliniek en een instelling voor verslavingszorg.

In alle gevallen reikt dit boek een kader aan om snel een toestand te beoordelen en voorlopige conclusies te trekken. En om interventies te kiezen om de crisis op korte termwijn te verminderen.

Frans Brinkman werkt zelfstandig als adviseur, trainer/coach en is tevens publicist. Voorheen was hij werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en docent. Hij publiceerde diverse studieboeken, onder andere 'Individuele gespreksvoering', 'Denken over je vak', 'Optimaliseren van cliëntenparticiptie'.

Ruud van den Berg is psycholoog en werkzaam bij de huisartsenopleiding van het VU-medisch centrum. Hij publiceerde onder meer boeken over maatschappelijke opvang, begeleid wonen en crisisopvang.


Bohn Stafleu Van Loghum (1992-2010
ISBN 978 90 313 7471 7 NUR 752, 775


www.roemenie.com